Fascet

Familie - Aandacht - Systeem - Coaching - Emotie - Therapie

Ik ben Jacinta Mensink en gedurende vele jaren werkzaam in de GGZ. Ik ben ervaren in het werken met gezinnen, zowel individueel als met het systeem. Ik werk vanuit het systeemgerichte, holistische en oplossingsgerichte denken. Ik zie therapie als een samenwerking tussen de client en zijn omgeving, het probleem dat in het gezinssysteem ervaren wordt is een ‘verschijnsel’ van dat moment en samen ‘de sleutel’ vinden tot verandering is elke keer opnieuw een mooie uitdaging en een kracht van mij als therapeut.

<uitslag klanttevredenheidsonderzoek 2024 (pdf)>

Behandelingen

Voor wie?

Fascet verleent behandeling aan kinderen/jongeren en volwassenen en hun gezinnen met psychische- c.q. psychiatrische problematiek(en).
De behandeling kan geboden worden aan individuen en alle belangrijke naasten zoals partner, kinderen, broer(s), zus(sen) en andere relevante betrokkenen vanuit de leefwereld van de cliënt.

  <Lees meer over het zorgaanbod>

Algemene werkwijze

Ik werk holistisch en vanuit de overtuiging dat ieder mens in staat is om te veranderen. Veel van mijn levens- en leerervaring hebben mij gesterkt in deze visie. Het levenswerk van Sue Johnson betreffende EFT vanuit de hechtingstheorie (Bowlby) hebben mij geraakt. Omdat hechting, een verbinding vanuit liefde met je opvoeder, van levensbelang is voor relaties. Door levenslange ervaringen in het bieden van therapie, is mij duidelijk geworden dat eenieder met zijn eigen unieke ik en authenciteit, zijn eigen pad kiest. En daarbij is het van belang om datgene te bieden wat nodig is om de therapie samen te doen slagen en de sleutel te vinden tot blijvende gezonde verandering.

< Lees meer over de werkwijze >

Achter gesloten deuren bevindt zich een pad
Het labyrinth is de keuze
Het raadsel is de weg
De sleutel wijst mij de opening
Mijn ervaring vindt het pad
Ik open de deur met mijn hart